HSUHK | EN | A A A

数据科学及人工智能理学硕士课程新生迎新日

「优秀新生」入学奖学金(学费减半)得奬学生

  • TANG Wei Sheng, 唐伟
  • 毕业于哈尔滨工业大学(HIT)
  • CHEUNG Cheuk Yu, 张倬瑜
  • 毕业于香港大学(HKU)
   

香港 新界 沙田 小沥源 行善里
电邮: dsai@hsu.edu.hk     电话: (852) 3963 5014
© 2020 香港恒生大学 版权所有


QR Registration No.: 21/000423/L6 Registration Validation Period: 01/09/2021 to 31/08/2025 QF Level: 6.